کوه تای در چین

کوه تای در چین

کوه تای در شمال شهر تای آن  و در استان شاندونگ، چین قرار دارد، این کوه از اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیاری برخوردار است. ارتفاع کوه تای ۱۵۴۵ متر (۵۰۶۹ فوت) است و دربین پنج کوه مقدس در چین مهم ترین انها به شمار می‌آید. کوه تای دست کم برای ۳،۰۰۰ سال محل عبادت بوده‌است. این کوه در سال ۱۹۸۷ به عنوان مکانی طبیعی و فرهنگی در میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.

کوه تای در چین

کوه تای در چین

کوه تای در چین

 کوه تای در چین

کوه تای در چین

 کوه تای در چین

کوه تای در چین

 کوه تای در چین

Chaharfasl