چشمه هوپاو هانگزو

چشمه هوپاو هانگزو

برای مسافران تور چین، هانگزو بهشت عکاسان طبیعت است. تمامی نقاط دریاچه هوپاو جلوه های بدیعی را به گردشگران تور چین نشان می دهد. شهر دریاچه ها را به هانگزو لقب داده اند. از جمله دریاچه مهم این شهر چشمه هوپاو هانگزو می باشد. سپری کردن اوقات فراغت در باغ گل این منطقه مرفح و دل انگیز خواهد بود. در این شهر زیبای چین، دریاچه های کوچکی دیده میشود که درون هر دریاچه، دریاچه کوچکی وجود دارد. هانگزو با جمعیت 6 میلیون نفری، مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور چین است. چشمه هوپاو را میتوان از جمله محصورترین جاذبه های توریستی چین نام برد.

 

Chaharfasl