پارک کروکودایل چین

پارک کروکودایل چین

گوانجو شهری در جنوب چین و بروی رودخانه "پرل" واقع است.این پارک برای گردشگران تور چین،بیش از 70درصد کل کروکودایل های چین همراه با باغ های بومی و اجرای برنامه های متنوع و پژوهش های علمی را در یک مجموعه فراهم آورده است.به نمایش در آوردن این کروکودایل ها توسط مربی های تایلندی برای مسافران تور چین به طور قطع تسخیرکننده خواهد بود.در طول مشاهده این مجموعه،می توان به کروکودایل ها غذا داد؛که این کار باعث از آب درآمدن هیجان انگیز آنها می شود.

 

 

Chaharfasl