پارک ملی دره 9 روستا در چین

 پارک ملی دره 9 روستا در  چین  

شهرت این پارک ملی به دلیل آبشارها ، روستاهای تبتی ، رودخانه های خوشرنگ و جانوران منحصر به فردی است که در این پارک وجود دارد . این پارک خیلی به رویا نزدیک است تا یک پارک واقعی . در بعضی از 9 روستایی که این دره نام خود را از آنها گرفته است هنوز خانوادهایی زندگی میکنند. برای گردش در این پارک و دیدن تمامی این پارک به سه روز زمان احتیاج داریم . 

Chaharfasl