معبد بودا چین

 

معبد بودا چین

 


معبد بودا که در بخش غربی شانگهای قرار گرفته  بیش از یک قرن قبل ساخته شده است. ماجرا از این قرار است که سالها قبل راهبیبودایی دو سنگ به معبدی قدیمی در همین نقطه آورده بود اما در سال 1928 برای حفظ این مجسمه ها معبد جدیدی ساخته شد. به غیر از حال و هوای خود معبد و معماری آن موضوع دیگری که تعداد زیادی از گردشگران را همه ساله به معبد بودا میکشاند دو مجسمه ای است که از این سنگها ساخته شده و جزو آثار کم یاب و مقدس چینی است.

 

 

 

Chaharfasl