شهر لی جیانگ

شهر لی جیانگ

 

می توان لی جیانگ را ونیز از نوع چینی نامید. اگرچه قسمتهای بسیاری  از این شهر، مدرن و پرجمعیت است ولی "لیجیانگ قدیم" منطقه ای روستایی و پر از کانال ها و پل های سنگی ، با معماری سنتی چین و فرهنگ و سنت اصیل چینی میباشد ، که امروزه نمی توان آن را به راحتی در چین مدرنیزه امروزی  پیدا کرد.

 

شهر لی جیانگ چین

Chaharfasl