روستای باستانی زیدی چین

روستای باستانی زیدی چین

 

روستای باستانی زیدی از مکانها و دیدنی و باستانی چین در جنوب استان آن هویی در شهرستان یی قرار دارد، قدمت این روستا به قرن یازدهم میلادی بر می گردد و اوج شکوه خود را در قرنهای 14 تا 19 میلادی تجربه کرده. فاصله این روستا از کوه زرد چین 40KM میباشد. جاذبه های این روستای باستانی شامل 124 ساختمان قدیمی سلسله مینگ و چینگ میباشد و با تعداد زیادی از کنده کاری روی چوب، سنگ و کاشی تزئین شده. از دیگر دیدنی های آن میتوان به 99 کوچه تنگ و باریک و پر پیچ و خم روستا اشاره کرد که قسمت کوچکی از مکان های  دیدنی چین می باشد.

 

روستای باستانی زیدی چین

Chaharfasl