رستوران وان ده لوئو چین

رستوران وان ده لوئو چین

رستوران کائو رو جی در سال 1848 زمان رستوران اسلامی وان ده لوئو همان رستوران اسلامی "آن له شوان" است که در سال 1956 میلادی در شمال غرب برج دروازه "ده شن من" تأسیس شد. در سال 2001 میلادی، این رستوران به نشانی کنونی اش انتقال و به "وان ده لوئو" تغییر نام یافت. در این رستوران غذاهای باکیفیت و عالی به مسافران تور چین ارائه می شود. مسافران ایرانی تور چین در صورت دوست نداشتن غذاهای چینی می توانند از این رستوران استفاده کنند و لذت ببرند.
مساحت این رستوران بیش از 380 متر مربع است و ظرفیت آن 220 نفر می باشد. 
آدرس: منطقه شی چن ، خیابان دی آن من وی شماره 26 
تلفن: 66162446


رستوران وان ده لوئو چین

رستوران وان ده لوئو چین

Chaharfasl