رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان در سال 2003 میلادی تاسیس شده است. مساحت زیربنای این رستوران 1800 متر مربع بوده که گنجایش 300 نفر را دارد. رستوران هون شون سیان چین از غذاهای اسلامی و حلال از مسافران و گردشگران تور چین پذیرایی می کند که این غذاها شامل غذاهای مخلوط، غذاهای دریائی اسلامی، غذاهای گیاهی، سوپ، غذای آماده و سرخ کرده اسلامی و کباب می باشد. کارکنان رستوران هون شون سیان چین به زبان های انگلیسی و عربی و ژاپنی تسلط دارند تا بتوانند با مسافران تور چین راحت تر ارتباط برقرار کنند.

آدرس: ساختمان سوم خیابان نیو جیه ناحیه سوان او 
تلفن:83548892-010

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین

رستوران هون شون سیان چین 

رستوران هون شون سیان چین

Chaharfasl