رستوران بای گویی لائو هائو چین پکن

رستوران بای گویی لائو هائو چین پکن

رستوران بای گویی لائو هائو چین پکن  به دلیل خوراک گوشت اسفند مورد توجه بسیاری از مسافران تور چین قرارگرفته است.این رستوران نشان قدیمی در خیابان"کوان جیه"و خیابان شمالی "دو سی"افتتاح گردیده است. با تور چین همراه شوید تا لحظات آرام وخوشی را د کنار عزیزانتان سپری کنید.

تلفن :64060667


رستوران بای گویی لائو هائو چین پکن

Chaharfasl