دریاچه هوهای

دریاچه هوهای

دریاچه هوهای،بزرگترین دریاچه ازسه دریاچه موجود درپکن است که ازجاذبه های گردشگری چین به شمار می رود.این مکان،محلی برای پیاده روی و شب زنده داری مرمان چین و همچنین مسافران تور چین محسوب می شود.رستوران ها و کافه های موجود در ساحل دریاچه،غذاها و نوشیدنی های متفاوتی را برای گردشگران تور چین مهیا کرده است.


Chaharfasl