خیابان وانگفوجینگ

خیابان وانگفوجینگ

خیابان وانگفوجینگ یکی از محبوب ترین و بزرگترین خیابان های چین است.این خیابان تنها خیابان پیاده روی و توریستی معروف شهر پکن می باشد.خیابان وانگ فوجینگ شلوغ ترین و محبوبترین خیابان پکن محلی است فرهنگی ، تفریحی که برای مردم شهرپکن به یک پاتوق برای خرید و گردش و پیاده روی و گذران ساعاتی مفرح ، از دوران قدیم جایگاهی ویژه داشته و دارد. کمتر گردشگری است که به این خیابان نیامده باشد.تور چین آماده پذیرایی از شما مسافران تور چین می باشد.


خیابان وانگفوجینگ 

خیابان وانگفوجینگ

Chaharfasl