خانه هاتونگ چین

خانه هاتونگ چین

 

 

خانه های تاریخی و قدیمی پکن که با عنوان هاتونگ شناخته میشوند یکی از آن جاذبه هایی است که بسیاری از گردشگران خارجی اقامت در آن را به هتل 5 ستاره ترجیح میدهند . هاتونگ ها یا همان خانه های قدیمی باقیمانده نشان دهنده قدمت طولانی پایتخت چین هستند و هر کدام نام مخصوص خود را دارند. این خانه ها فرصت مناسبی را در اختیار گردشگران قرار می دهند تا آنها با شیوه زندگی و فرهنگ سنتی چین از نزدیک آشنا شوند.

Chaharfasl