جوجیاجیائو

جوجیاجیائو

"شهر جوجیاجیائو" به ونیز شانگهای چین شهرت دارد.خیابان های قدیمی با سنگ و سیمان،وجود بیش از 1000 ساختمان متعلق به سلسله مینگ و کوئینگ،پل های صخره ای گرد از جمله ویژگی های این شهر محسوب میشود.پل فانگ شنگ،باغ کژی و معبد بودایی یوآنجین از بناها و مکان های مشهور شهر جوجیاجیانو است.معماری محسور کننده وتاریخی این شهر،نگاه هر گردشگر تور چین را به خود جذب می کند.

 

Chaharfasl