استان هیلونگ جیانگ چین

استان هیلونگ جیانگ چین

از علفزارهای مغولستان درونی گرفته تا قله های عظیم یونان، هشت منطقه باشکوه زیر تابحال در جدال بین توسعه و حفاظت پیروز شده اند و دست نخوردگی خود را حفظ کرده اند. "چین پنهان" در محیط زیست بکر آن است.

منطقه حفاظت شده دورافتاده چانگ بیشان، بزرگترین منطقه حفاظت شده در چین و مرکز صحنه های اسکی نوپای کشور است. در راستای مرز چین با کره شمالی است و آخرین زیستگاه ببرهای سیبری در این کشور است.

در ماه جولای، هتل هااتاقی به سبک کلبه های ییلاقی با نام های وستین چانگ بیشان و شریتون چانگ بیشان دارند که شش رستوران و دسترسی به اسکی دارند. افرادی که در تور چین هستند میتوانند از این آثار دیدن نمایند.استان هیلونگ حیانگ چین

 

Chaharfasl