استادیوم شانگهای

استادیوم شانگهای

استادیوم شانگهای سومین استادیوم در لیست استادیوم های برتر چین است. گنجایش این استادیوم 80 هزار نفر است ودر شهر شانگهای پایتخت کشور چین قرار دارد.

استادیوم شانگهای ورزشگاه اختصاصی باشگاه فوتبال شانگهای یونایتد نیز هست.

مشخصات عمومی ورزشگاه:
طول بنا: 120 متر
عرض بنا: 72 متر
ظرفیت استادیوم: 80 هزار نفر

 

استادیوم شانگهای

Chaharfasl