استادیوم شانژی

استادیوم شانژی

استادیوم شانژی یکی دیگر از استادیوم ها در لیست استادیوم های برتر کشور چین است ودر رتبه چهارم این جدول جای گرفته است.

این استادیوم در شهر تائی یوان در کشور چین واقع شده است. این استادیوم چیزی حدود 62 هزار نفر را در خور جای می دهد.

استادیوم شانژی امتیاز چهار ستاره از پنج ستاره در لیست استادیوم های چین را به خود اختصاص داده است.

مشخصات عمومی ورزشگاه:
طول بنا: 108 متر
عرض بنا: 86 متر
ظرفیت استادیوم: 62 هزار نفر

 

استادیوم شانژی

Chaharfasl