استادیوم المپیک شن یانگ

استادیوم المپیک شن یانگ

استادیوم المپیک شن یانگ نهمین استادیوم در لیست استادیوم های برتر چین می باشد که در سال 2007 د رشهر شن یانگ چین افتتاح شد ودر بازی های المپیک 2008 پکن یکی از پنجمین آغاز گر بازی های فوتبال بود.

این ورزشگاه 60 هزار نفری با طول 108 متر و عرض 68 متر وبا قدمت حدودا 8 ساله ی خود توانسته سه ستاره از پنج ستاره ی استادیوم های برتر را به خود اختصاص دهد در رتبه نهم جدول بماند.

این استادیوم همچنین ورزشگاه اختصاصی باشگاه فوتبال شن‌یانگ دونگجین شهر شن یانگ می باشد.

 

استادیوم المپیک شن یانگ

Chaharfasl