استادیوم استانی شاندونگ چین

استادیوم استانی  شاندونگ چین

استادیوم استانی  شاندونگ چین در استان شاندونگ شهر جینان،قرار دارد.این ورزشگاه  به ورزشگاه چند منظوره معروف است .شما مسافران تور چین می توانید مسابقات برتر فوتابال را در این ورزشگاه به نظاره باشید.

استادیوم استانی  شاندونگ چین

Chaharfasl