آرامگاه امپراطوران خاندان مينگ

آرامگاه امپراطوران خاندان مينگ

بزرگترین گروه از مقبره های امپراتوری قدیمی در جهان، آرامگاه "جو یوان جانگ" رامیتوان نام برد.براساس یادداشت های تاریخی ساخت آرامگاه 25 سال طول کشیده است. دیوار آرامگاه 22/5 کیلومتراست که برابر با دوسوم طول دیوار چین آن زمان است."جو یوان جانگ" از سال 1368 تا 1398 میلادی بر سلطنت نشست. وی در یک خانواده روستایی فقیر بدنیا آمد و قبلا راهبه بودایی بوده است. به دلیل جسارت و داشتن تدبیر لازم، وی از یک سرباز معمولی به رهبرقیام تبدیل شد. در سال 1680 میلادی این آرامگاه به دلیل جاری شدن سیل در دریاچه "هون زه" به زیر آب رفت و به یک آرامگاه سلطنتی زیر آب تبدیل شد. در سال1963 میلادی دریاچه هون زه، خشک شد و آرامگاه از دل آب بیرون آمد. آرامگاه اکنون در یک آبگیر کوچک واقع است. گردشگران تور چین اگر به داخل این آبگیر نگاه کنند،می توانند مقبره ها را ببینند.دیگر نکته جالب برای مسافران تور چین این است که،مجسمه های حیوانات در مقابل آرامگاه "مینگ شیائو لینگ" با فسیل های حدود 300میلیون سال قدمت وجود دارد.


 

Chaharfasl